Referencer - Udtalelser fra flere steder i landet med forskellige orgler og forløb.

Jeg er glad for at kunne henvise til nogle af de opgaver jeg har fået lov til at udføre og dermed være med til at løse konkrete problemstillinger ud fra individuelle ønsker og behov.

Viuf
Da orglet i Viuf kirke stod over for en gennemgribende istandsættelse kontaktede vi flere orgelbyggere. Men først da vi talte med Peter Skibsted Nielsen fra Viborg Ny Specialsnedkeri & Orgelbyggeri, fandt vi den løsning vi syntes bedst om, blandt andet med bevarelse af det oprindelige smukke klaviatur, i tråd med orglets historiske stil.

Orgelkonsulentens rapport, som kalder orglet for en sjælden og kostelig perle, belyste behovet for ændringer i visse uhensigtsmæssige opbygninger i ergonomi, samt nødvendigheden af andre orgelarbejder og rensning.
På et konstruktivt møde fandt Menighedsrådsformand, Kirkeværge og jeg selv, sammen med Peter, den plan der nu er blevet udført, som har givet oplevelsen af at orglet først nu er blevet bygget helt færdigt.

Peter har stor faglig viden og kan sit håndværk, samtidig med at han er meget engageret i sit arbejde. Vi har nu et velfungerende orgel, der i mange år vil være til glæde for menigheden og mig som organist, hvilket vi også markerede med en dejlig genindvielseskoncert.

Organist Michael Ebbesen

Vesterbølle
Vi fik i begyndelsen af 2017 konstateret skimmelsvamp i orglet i Vesterbølle kirke og fik tilbud hjem på at løse opgaven. Viborg Ny Specialsnedkeri & Orgelbyggeri ved Peter Skibsted Nielsen kom med det bedste tilbud på rensning og stemning samt fremtidig forebyggelse, hvorfor vi valgte ham til at påtage sig opgaven.

Vi har været meget tilfredse med resultatet. 
Peter har været behagelig og nem at samarbejde med gennem hele forløbet. Han har derudover udvist omhyggelighed og stor faglig kreativitet med at få orglet gjort helt rent, lave diskrete lufthuller og indsætte et par små varmelegemer, der kan give cirkulation og hindre fremtidige skimmelsvampeangreb.

Nu, efter et halvt år, kan vi konstatere, at orglet fortsat er i fin stemning og luftfugtigheden i orglet er i et passende leje målt på hygrometer i orglet i forhold til hygrometertallet for det øvrige kirkerum. Hans løsningsforslag har dermed vist sig både at være tilfredsstillende ved at opfylde formålet samtidig med at de har været økonomisk meget fordelagtige. Vi kan hermed give ham vore bedste anbefalinger.

Sogne- og stiftspræst Thomas Felter
Menighedsrådsformand Kirsten Dollerup
Organist Lars-Peder Nyrup Bøgh

Gassum
I Gassum kirke står et lille Frobenius orgel fra 1950 med 4 stemmer. Organisten har i mange år ønsket sig et nyt og større orgel, og vi har søgt fonde til formålet dog uden held.

Heldigvis fik vi hjælp i vores nye orgelstemmer, Peter Skibsted Nielsen, en mand, der så orgelets kvaliteter, blot var det meget slidt, metaldelene rustne eller irrede og filtet så godt som ikke-eksisterende. Alt dette har han i perioden 24.aug. til 27. okt. meget omhyggeligt og fint restaureret og fornyet, så orgelet nu er så godt som nyt!

Efterfølgende nyder vi alle resultatet – organisten at spille på det, og kirkegængerne og præsten at lytte til det med den fine, nye klang, det har fået, som passer fint til det ikke så store kirkerum. At det så oveni har været et meget behageligt og hyggeligt bekendtskab, gør, at vi er meget tilfredse med hele processen og resultatet.

På Gassum Menighedsråds vegne, Mona Kjersgaard

Vor Frelsers Kirke Vejle
Peter Skibsted Nielsen har over en periode på 4 måneder stået for en totalrensning af vores 33 stemmers orgel. Peter har udført sit arbejde med den største omhu og nidkærhed, og hele vejen igennem været passioneret optaget af at gøre arbejdet så godt som overhovedet muligt.

Han besidder en stor faglig kunnen og er tillige dygtig og opfindsom i udførelsen af diverse forefaldende reparationer i pibematerialet eller i træværket. Han har hele tiden været ivrig efter at inddrage begge os organister i arbejdet, både med fyldige forklaringer og demonstrationer, og i at spørge til vores vurdering og vore ønsker.

Menighedsrådet og organisterne medgiver ham de bedste anbefalinger, idet vi efter afslutningen på arbejdet finder både rensning, reparationer, videre ideer til fremtidig varetagelse af orgelets ve og vel, og ikke mindst den for os organister så vigtige hovedstemning, meget tilfredsstillende udført og varetaget. Peter har desuden et utrolig behageligt, venligt og muntert væsen, og er let at omgås.

Organist Erik Linow

Øsløs, Vesløs & Arup
Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd kan, efter at Peter Skibsted Nielsen har gennemgået og stemt vore 3 orgler, kraftigt anbefale Viborg Ny Specialsnedkeri & Orgelbyggeri.

Peter Skibsted Nielsen arbejder virkelig seriøst og grundigt med opgaverne og resultatet er herefter et orgel, der afgiver så smukke toner, at såvel organisten som menigheden blev overraskede over, de fantastiske toner der lød ud i kirkerummet.

Udover Peter Skibsteds faglige entusiasme og færdigheder, er Peter en meget rolig og behagelig person at samarbejde med, hvilket alt sammen giver stor tillid til arbejdets gennemførelse og tilfredshed med det færdige resultat.

Med venlig hilsen f. Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd, Aase Stausbøl

Tjele
Ultimo oktober 2020 tilkaldte vi Orgelbygger Peter Skibsted p.g.a. en susende mislyd fra vores orgel. En hurtig udrykning fra hans side afslørede at orglet var heftigt angrebet af skimmelsvamp, samt skader forårsaget af musegnav.

Skadernes omfang nødvendiggjorde at orglet blev totalt skilt ad, renset, forsynet med nye dele, hvor musene havde ødelagt bl.a. hovedbælgen, samt musesikret så godt som muligt. Alt dette blev udført akut over nogle uger, så orglet på ny kunne tages i brug lige inden julen 2020.

Vi kunne glæde os over en særdeles kompetent, entusiastisk og fagligt kvalificeret indsats, som nu er årsagen til at vores orgel er i bedst mulige stand og klar til brug i mange år fremover. Vi har modtaget en detailleret rapport over det udførte arbejde, og tilmed har Peter Skibsted engageret sig i overvejelser vedr. ventilation og luftfugtighed i kirken, – forhold som ethvert menighedsråd tilrådes at være meget opmærksomme på, – så tilsvarende skader undgås. Vi er således særdeles tilfredse med Peter Skibsteds indsats og kan varmt anbefale hans faglige kvalifikationer.

Elisabeth Lund, Formand, Menighedsrådet Tjele – Nr. Vinge sogne