Orgelstemning og vedligehold - Sikrer orglets funktion og bevarelse ind i fremtiden

Ved god dialog, løbende tilsyn og vedligehold af høj kvalitet og målrettethed, opnås det bedste instrument, velspillende og fremtidssikret.

Orglet har fra tid til anden behov for servicering, hvor der er opmærksomhed på nøjagtig stemning, regulering og justering af mekanik og andre orgeldele.
Der er også brug for at instrumentet bliver holdt vedlige med løbende større og mindre restaurering og renovering af orgeldele i form af bl.a. rensning af piper og orgeldele, fugtsikring i orgelhuset, restaurering af klaviaturer og spillemekanik.

Målet er at orglet bevares og dets funktion sikres, både nu og ind i fremtiden. Instrumentet må ikke forsømmes for at undgå større økonomiske udgifter og gradvist tab af funktion og ikke mindst glæden ved musikken.
For at sikre et velspillende instrument, arbejder jeg konkret for det enkelte orgels ve og vel, hvor jeg tager udgangpunkt i det eksisterende og den nuværende situation, for at løfte det til et nyt højt niveau, til glæde og gavn for alle de som er omkring det.

– Jeg tager gerne ud til orglet for en samtale og et syn af instrumentet, samt giver et uforpligtende tilbud på de ønskede opgaver.

Årlig stemning og servicebesøg
Jeg tilbyder professionel orgelservicering af høj kvalitet, med en særlig god orgelstemning og opmærksomhed på orglets mange funktioner. Stemning er ikke bare stemning. Derfor må de mange forhold omkring opvarmning og samtaler om brugen af instrumentet tages i betragtning i det enkelte orgels tilfælde. Jeg bruger historiske og moderne teknikker i min tilgang, når hele orglet skal stemmes og samles til en helhed i klang, lige meget hvor mange stemmer eller værker der måtte være tale om. Det optimale i den gode stemning opnås også ved tilbagevendende stemning, under netop de forhold hvorunder dette orgel skal spille.

– Jeg undgår fordyrende abonnementsordninger, men giver, af hensyn til ønsker om budgettering, et tilbud på stemning, hvor jeg tager udgangspunkt i den tid det enkelte orgel forventeligt kræver for hovedstemning.
Derudover udføres servicering på løbende regning, for at sikre at der ikke betales for andet end hvad der udføres samt efter behov.

Skimmelrens og fugtsikring
Ofte er orglet eksponeret for fugt og kan være i fare for angreb af f.eks. skimmelsvamp og borebiller. Det kan medføre alvorlig skade på vitale dele og i det hele taget forhindre orglets funktion. Men med forskellige tiltag, i og omkring orglet, kan man, f.eks. med ventilation og ventilationsskabende varmelegemer med fugtstyring, forebygge fugtskader. Dog er det vigtigste den gode opmærksomhed og fokus til daglig, hvor der tages hensyn til orglets forhold og brug.

I tilfælde af igangværende skimmelsvamp tilbyder jeg grundig rensning af hele orglet med godkendt udstyr, som sikrer at de berørte dele bliver renset i størst mulige omfang hvor svampesporer opsamles og ikke spredes videre ud i rummet. Orgeldele og piber renses for støv og organisk materiale de krævede steder og behandles med svampedræbende middel, for at minimere ny svamp i at komme til, i kombination med nødvendige tiltag i fugtsikring. Tilgangen er særligt udviklet til orglerne i deres omgivelser og tager udgangspunkt i vinklen som også er beskrevet på kirketrivsel.dk.

– Kontakt mig gerne for spørgsmål vedrørende skimmelsvamp eller borebiller, både i forhold til forbyggelse og behandling imod.

Restaureringsopgaver
Når det er tid til at se på orglets stand og udføre arbejder, på enkelte områder og som et hele, er det med udgangspunkt i den konkrete situation, hvor der kan være forskellige behov og prioriteringer, både i forhold til fagligheden i orgelbygning, orgelspil og ønsker om økonomi. Her har jeg som enkeltmandfirma en enestående mulighed for at tilbyde en målrettet og skældersyet løsning.

– Jeg giver gerne min faglige vurdering af orglets stand og behov, hvortil jeg kan udarbejde en Orgelrapport og et virkelighedsnært tilbud og overslag på de enkelte opgaver.

Referencer
– Læs om konkrete opgaver og oplevelsen af forløb hos andre kunder under referencer.